TECHNOLOGY Den fundamentale teknologi er baseret på den nye udvikling af et processor-styret system, iRMS. iMRS står for “intelligent Magnetic Resonance Stimulation” og er baseret på næsten 2